Nakup tehnološke opreme v okviru razpisa JR P4I – 2022

Podjetje PESJAK, cnc obdelava d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Nakup tehnološke opreme« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I«.

Predmet projekta je nakup energetsko učinkovitega CNC obdelovalnega centra WD SEIKI 1300L in nakup enajstih lovilcev oljne megle, katerih osnovni namen je preprečevanje izhoda oljnih meglic in dima v delovno območje strojev.

Nova tehnološka oprema bo omogočala hitrejšo izdelavo, večjo produktivnost in nižje proizvodne stroške, s čimer bo podjetje bolj konkurenčno na trgu

Z izvedeno investicijo bo podjetje tako na ravni opreme kot na ravni izdelka doseglo bistvena izboljšanja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, https://www.noo.gov.si).

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, ustvarjanje novih delovnih mest ali ohranitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost

Vrednost projekta: 137.571,25 EUR

Višina financiranja: do 137.571,25 EUR

© 2023. Vse pravice pridržane - PESJAK, CNC OBDELAVA D.O.O.