POLITIKA ZASEBNOSTI

Pogoji uporabe

To obvestilo določa pogoje dostopa in uporabe za vse spletne strani na naslovu https://www.pesjak-skupina.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s temi pogoji uporabe seznanjeni ter da se z njimi strinjate.

Namen spletnega mesta

Spletno mesto je namenjeno izključno informiranju.

Podjetje PESJAK, cnc obdelava d.o.o. (v nadaljevanju: Podjetje Pesjak) si prizadeva, da so podatki na spletnem mestu resnični, ažurni in kakovostni, vendar tega ne jamči. Podjetje Pesjak ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku spletnega mesta nastala kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu.

Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Podjetje Pesjak si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Pravice intelektualne lastnine

To spletno mesto je izključna last Podjetje Pesjak, ki si v zvezi s spletnim mestom pridržuje vse pravice. Razmnoževanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano, razen če gre izključno za zasebno oziroma nekomercialno rabo, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno Podjetje PESJAK, cnc obdelava d.o.o.

Varovanje zasebnosti

V zvezi z vprašanji zbiranja, uporabe in obdelave podatkov uporabnikov si oglejte našo Politiko zasebnosti.

Sprememba pogojev

Podjetje Pesjak si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb nastopi z njihovo objavo.

Pristojnost in uporaba prava

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz ali so povezana z uporabo tega spletnega mesta, je izključno pristojno sodišče v Sloveniji, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

© 2023. Vse pravice pridržane - PESJAK, CNC OBDELAVA D.O.O.